tirsdag 6. november 2012

Juleøl - litt historie.

I tusener av år har norske bønder brygget øl til mat,. men juleølet er "bare" en 1500 år gammel tradisjon.  Forfedrene våre feiret at solen snudde med sterkt og godt øl – til både seg selv og gudene under midtvintersblotet. Denne hedenske tradisjonen ble tatt opp i kristendommen - og slik overlevde juleølet kristningen av landet fordi folk nektet å gi avkall på det. I dag er juleølet fortsatt en viktig tradisjon for oss nordmenn, og vi valfarter til nærmeste pol når det er juleøllansering. 

Som jeg skriver over har man i Norge og Norden generellt drukket jol i uminnelige tider. Ordet "jol", eller "jul" mener de at kommer fra det oldnorske ylir, som de mener har betydd ”den som steller til moro”, og blir først nevnt av skalden Tormod Hornklove omkring år 900. Han skriver om "at drikka jol a midjum vetri" dvs. "å drikke jul ved midtvinter".

I norrøn tid samlet man seg til midtvintersblotet som varte i  tre hele dager. Her skulle man blote (ofre) for gudene, drikke øl og leve godt. Denne festen var til ære for gudene og at solen endelig skulle snu, og man kom lysere tider i møte.

Å brygge øl var nedfestet i Gulatingsloven: 
”Enno ei ølgjerd har me lov å gjera, husbond og husfru like mykje malt kvar, etter vekt, og signe det jolenatti til takk frå Krist og Sankta Maria, til godt år og fred. Um so ikkje vert gjort, skal det bøtas med tre merker til biskopen. Men um nokon sit soleis tre vintrar at han ikkje gjer ølgjerdene, eller greiar dei bøtene som me har lagt på for kristendommen vår, og han vert sannskyldig i det, då har han forbrote kvar penning av godset sitt. Det eig kongen vår halvt, men halvt biskopen. Um han ikkje vil det skal han fara ut or riket åt kongen vår”

Så, kongen var ikke nådig før i tiden for de som ikke hadde brygget sitt klart til jul, men noe godt fikk vi ut av det - for hadde det ikke vært for denne loven er det ikke sikkert at vi i dag bugner over av forskjellige typer juleøl, og hva skulle aviser og ølbloggere gjort i førjulstiden hadde det ikke vært for juleølet. 

Tommys ølblogg ønsker dere en fantastisk førjulstid, og håper dere får prøvd dere på så mange juleøl som mulig frem mot jul, slik at dere får det perfekte juleølet for deres gane til julemiddagen. 

Når du drikker øl,
så søk jordas kraft,
for jorda tar imot ølet...
"Håvamål"


Kilder: Wikipedia, Ølakademiet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar