mandag 11. juli 2011

Ølinfo: Dette er dessverre ikke en aprilspøk: Sensur av Drikkeglede.no


Midt i fellesferien får drikkeglede.no og Aass Bryggeri et pålegg fra Helsedirektoratet om å gjøre store forandringer på nettsidene sine, ellers vanker det store dagbøter. 
Jeg oppfordrer alle leserne til å støtte Aass Bryggeri og Bryggeri- og drikkevareforeningen.
Hele pressemeldingen finner du nedenfor:
Helsedirektoratet krever at Aass Bryggeri og Bryggeri- og drikkevareforeningen gjør omfattende endringer på sine nettsider innen utgangen av juli. Hvis pålegget ikke etterkommes, vil det bli ilagt bøter på hhv 10.000 og 25.000 kroner pr dag, inntil de omstridte sidene er fjernet.
Bryggeri- og drikkevareforeningen er uenig i så vel vedtaket som begrunnelsen. Det er vår oppfatning at bildene og tekstene som kreves fjernet er kulturformidling og forbrukerinformasjon, ikke reklame.
Vi støtter forbudet mot alkoholreklame av 1974, men mener at direktoratets praktisering av loven er en anakronisme som står i direkte motstrid til så vel erklærte alkoholpolitiske mål som andre vesentlig hensyn, i første rekke arbeidsplasser, verdiskaping og miljø. Vedtaket er også konkurransevridende i favør av internasjonale alkoholprodusenter
Ifølge den siste stortingsmeldingen om alkohol (fra 1994) er det et mål å styre forbruket i Norge mot de mest alkoholsvake alternativene. Dette formodes å redusere det totale alkoholinntaket. De siste 15 årene er imidlertid antallet vinmonopolutsalg og skjenkebevillinger for vin og sprit mangedoblet. Vinmonopolet har innført en blomstrende netthandel med levering på post/butikk/bensinstasjon, samt subsidiert hjemkjøring i store deler av landet.  I samme periode har antallet ølutsalg gått ned.
På informasjonssiden har det skjedd en revolusjon: Alle kommersielle alkoholprodukter i verden presenteres nå på internett – med unntak av norsk øl. Vinmonopolet har, pga et unntak i alkoholloven, adgang til å presentere alle sine produkter på nettet. Av 150 nye TV-kanaler og hundrevis av internasjonale magasiner, har mange alkoholreklame. Internasjonale alkoholprodusenter gjør seg også sterkt gjeldene gjennom drakt- og arenareklame på idrettsstevner, overført på NRK, TV2 og TV3.
Ved å forby bryggeriene å fremme ølkultur og gi nøktern forbrukerinformasjon på sine nettsider, undergraver Helsedirektoratet sine egne alkoholpolitiske mål, ved å gi konkurransefordeler til alkoholsterke, importerte drikker. Dessuten rammes:
  • Miljøet – ved at folk stimuleres til å drikke langimporterte produkter på tunge glassflasker, framfor kortreiste norske drikker, i all hovedsak på boks.
  • Norske forbrukere, som nektes informasjon om drikker de betaler for i dyre dommer.
  • Tradisjonsrike norske bryggerier og deres ansatte, samt nyetablerere i distriktsnorge (gårds- og mikrobryggerier), som nektes enhver mulighet til å informere om sine produkter.
Vinnerne er internasjonale øl- vin og brennevinsprodusenter, som de siste tiårene har tatt stadig større andeler av det norske alkoholmarkedet.
Bryggeri- og drikkevareforeningen og Aass Bryggeri vil likevel bøye seg for Helsedirektoratets vedtak. Vedtakene vil imidlertid bli påklaget til Markedsrådet og evt bringes inn for domstolene.
Samtidig ber vi om støtte fra politikere i alle leirer, fagbevegelsen, næringsdrivende, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. Etter vårt syn er dette en konflikt mellom firkantet regelrytteri på den ene side og sunn fornuft, ytringsfrihet, miljø, kultur, arbeidsplasser og verdiskaping på den andre.